Tillidsvalgt i FOA Vendsyssel

Her finder du information og indhold fra din lokale fagforening til dig som tillidsvalgt.

Særligt for tillidsvalgte

Lokale aftaler for FOA Vendsyssel

Kontakt FOA Vendsyssel om lokalaftaler

Har du spørgsmål til en lokalaftale eller en forhåndsaftale, kan du kontakte FOA Vendsyssel. Se kontaktinfo nederst på siden.

Din aftale med FOA Vendsyssel

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Kontakt FOA Vendsyssel