Særligt til tillidsvalgte

Registrering af tillidshverv

Ved valg og genvalg af tillidshverv skal din lokalafdeling have besked.

Det er kun FOA Vendsyssel der kan anmelde valg af tillidsrepræsentanter og - suppleanter overfor arbejdsgiverne.

En nyvalgt tillidsrepræsentant meddeler senest dagen efter et valg FOA Vendsyssel og ledelsen på arbejdspladsen, hvem der er blevet valgt til tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant. 

FOA Vendsyssel anmelder skriftligt alle valg af tillidsrepræsentanter og -suppleanter overfor arbejdsgiverne - private firmaer, kommuner og regionen!

Afsendelsen af registreringerne til arbejdsgiverne skal sikre, at vi - arbejdsgiverne og FOA er enige om, hvem der er valgt til tillidsrepræsentant!

Vi beder arbejdsgiverne om at sende en bekræftelse på vores anmeldelse.

Du kan meddele FOA Vendsyssel resultatet af TR-valget her