Oplæring og instruktion af en ny kollega

Ifølge Arbejdstilsynet anmeldes der på den første arbejdsdag lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger, og bare inden for det første år sker langt de fleste ulykker. Det er derfor ekstra vigtigt at have fokus på den nyansattes sikkerhed fra første arbejdsdag.

Som arbejdsmiljørepræsentant spiller du en særlig rolle i forbindelse med oplæring og instruktion af en ny kollega. Du skal være med til at sikre, at nye kolleger får oplæring og instruktion i at udføre deres arbejdsopgaver på en måde, hvor de undgår at komme til skade eller blive syge.
Citationstegn

Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

(Bekendtgørelse om arbejdets udførelse §18, stk. 1)

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du ikke nødvendigvis selv stå for oplæring og instruktion, men du har en vigtig rolle i at sikre, at den finder sted, og at den er god nok.

For vikarer gælder, at det er den arbejdsgiver, på hvis arbejdsplads, de udfører arbejdet, som er ansvarlig for, at de får den rette oplæring og instruktion. Det vil f.eks. sige at en social- og sundhedshjælper, som kommer fra et vikarbureau og skal være på et plejecenter i en uge, skal instrueres i sine arbejdsopgaver på plejecentret på samme måde, som en fastansat kollega skal.

HUSK: Dine kolleger kan også senere i deres ansættelse have brug for oplæring og instruktion. For eksempel i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nyt arbejdsudstyr eller en ny teknologi i virksomheden. 

 

Sådan kan I sikre god oplæring og instruktion