Fleksjob

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, der giver mulighed for tilpasning af din arbejdstid og arbejdsfunktioner. Du kan søge om et fleksjob, hvis du har nedsat arbejdsevne.

Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt begrænset i et sådant omfang, at det ikke er muligt at fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det betyder, at du kun kan arbejde mindre end omtrentligt halv tid. Og at du dertil måske har nogle særlige skånebehov, så der er arbejdsopgaver du ikke kan løse.

Gode råd om flexjob

Om fleksjob-ordningen

Fleksjob kan bevilges fra dit fyldte 18. år og indtil folkepensionsalderen. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper på både private og offentlige arbejdspladser.

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

FOA er tæt på dig, hvis du har brug for hjælp. Vi kender dit fag og arbejder for, at du får den uddannelse og anerkendelse, du fortjener.

Kvinde i sosu-uniform