Fleksjob

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, der giver mulighed for tilpasning af din arbejdstid og arbejdsfunktioner. 

Her får du gode råd og overblik over de rettigheder og krav, der er forbundet med at få et fleksjob.

Krav for at få tilkendt fleksjob

For at få fleksjob er det et krav, at du ikke kan have et arbejde på normale vilkår på grund af væsentlige og varige begrænsninger i din arbejdsevne. Det er jobcentret i din bopælskommune, som træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. 

Hvis du er under 40 år, kan du få et fleksjob i op til fem år ad gangen. Efter det første fleksjob, kan du få bevilget et fleksjob for yderligere en periode på fem år, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob, hvis betingelserne er opfyldt.

Reglerne om fleksjob blev ændret 1. januar 2013. hvis du er ansat i fleksjob efter disse regler, modtager du løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen. Du kan være ansat i et fleksjob indtil folkepensionsalderen. 

Har du spørgsmål om fleksjob anbefaler vi, at du kontakter din fagforening, som kan rådgive dig i forhold til din situation.

Kontakt din lokale FOA-fagforening

Gode råd om flexjob

Supplér din pensionsindbetaling, hvis du kan

Indeholder din løn i dit fleksjob en arbejdsmarkedspension, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kun indbetaler pension af din egentlige løn. Det kan derfor være en fordel for dig selv at supplere din arbejdsmarkedspension.

Den 1. januar 2020 trådte Obligatorisk Pension dog i kraft, hvor staten automatisk indbetaler et pensionsbidrag til personer på forskellige forsørgelsesydelser, herunder til personer som modtager fleksløntilskud fra kommunen. Obligatorisk Pensionsordning er vedtaget for at sikre, at alle personer, der i kortere eller længere perioder er på overførselsindkomster, også får sparet op til pension.

Ordningen administreres af ATP, og oprettes automatisk når du modtager fleksløntilskud fra kommunen. Pensionsbidraget kommer oven i det beløb, du modtager i fleksydelse. Man får altså ikke mindre at leve for, selv om man sparer op til pension. Ordningen bliver en del af din ATP Livslang Pension, som du får udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen.

Om fleksjob-ordningen

Fleksjob kan bevilges fra dit fyldte 18. år og indtil folkepensionsalderen. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper på både private og offentlige arbejdspladser.

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

FOA er tæt på dig, hvis du har brug for hjælp. Vi kender dit fag og arbejder for, at du får den uddannelse og anerkendelse, du fortjener.

Kvinde i sosu-uniform