Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, og som konsekvens heraf er ferieaftalerne på det overenskomstdækkede område ændret. Med de nye regler optjener man sin ferie løbende og kan afholde den fra måneden efter.

Som lønmodtager, uanset om du er offentligt eller privat ansat, havde du ifølge den "gamle" ferielov altid ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret, som gik fra 1. maj det ene år til 30. april året efter. Denne ret var gældende, uanset om du havde optjent feriepenge det foregående kalenderår eller ej. Feriepengene blev derimod optjent i perioden fra 1. januar til 31. december og skulle så afvikles i det efterfølgende ferieår. 

Som offentligt ansat havde og har du desuden ret til en sjette ferieuge, som er sikret i kraft af ferieaftalerne, der er en del af overenskomsterne. 

Er du i tvivl om, hvor meget ferie du har ret til, om kan du få løn i din ferie eller om din arbejdsgiver må bestemme, hvornår du skal holde ferien? 
Se de gældende regler for ferie

Ny ferielov pr. 1/9 2020

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men som noget nyt bliver ferien optjent løbende og kan afholdes allerede fra måneden efter. Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.

  • Ferien optjenes over 12 måneder, fra 1. september til 31. august
  • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. Det er det samme som tidligere
  • Den optjente ferie kan holdes i en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december året efter

Den sjette ferieuge og de særlige ferietillæg, der er aftalt via ferieaftalerne i overenskomsterne, bliver ikke påvirket af den nye ferielov, og de bliver videreført som hidtil. 

Overgangsperiode 1/9 2019 til 31/8 2020

I overgangen fra de gamle til de nye ferieregler trådte i kraft, blev der vedtaget der særlige regler, som skulle sikre, at antallet af ferieuger var stabilt. Uden overgangsordningen ville folk optjene 10 ugers ferie til ferieåret 2020, hvilket ville medføre alt for store omkostninger. 

Den ferie, som blev optjen i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), blev ”indefrosset” i en særlig fond, og skulle så udbetales med forrentning, når man forlader arbejdsmarkedet, for eksempel når man går på pension.
I efteråret 2020 og foråret 2021 mulighed for at ansøge om at få udbetalt sine indefrosne feriemidler. For dem, der valgte at benytte denne mulighed, vil der ikke længere ligge et "depot" til udbetaling ved pensionen. Valgte man kun at få udbetalt en del af sine indefrosne feriemidler, vil resten fortsat ligge i den dertil oprettede fond. 

Hent grafisk illustration af overgangsperioden (pdf)

Ny på arbejdsmarkedet i 2019

Hvis man var ny på arbejdsmarkedet, og derfor ikke havde optjent ret til fuld ferie i optjeningsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, havde man mulighed for at få udbetalt de feriedage, som blev optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. Disse feriedage skulle ellers have været ”indefrosset” i Feriemiddelfonden og kaldes derfor fondsferiedage i loven. 

Det betyder konkret, at hvis man havde optjent ret til mindre end 8,4 feriedage i optjeningsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, havde man ret til at afholde sine optjente feriedage fra ”indefrysningsperioden”, så man kunne opnå samme ret til at afholde optjent betalt ferie i ferieåret 1. maj 2020 til 30. september 2020 som de, der allerede var på arbejdsmarkedet. 

Man skulle selv søge om disse fondsferiedage fra Feriemiddelfonden.

Ændring af ferietillæg

I 2020 var ferietillægget på 1 procent, som er sikret via ferieloven, et mindre beløb end normalt, da optjeningsperioden er kortere. Ved udbetalingen senest den 1. maj 2020 ville du have optjent ferietillæg fra 1. januar til 31. august 2019, hvor overgangsperioden begyndte. Det vil sige, at du havde optjent ferietillæg i otte måneder mod normalt 12 måneder. 

Til gengæld blev det ferietillæg på 0,95 procent eller mere, som er sikret via ferieaftalerne og overenskomsten, ikke påvirket af den nye lov, og blev udbetalt som hidtil. 

 

Bliv medlem af FOA

Vi har styr på både ferieloven og ferieaftalen, så vi kan rådgive dig bedst i den specifikke situation, du står i. Meld dig ind i dag og få svar på dine spørgsmål om hvilke rettigheder og regler, der gælder for dig.