Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, og som konsekvens heraf er ferieaftalerne på det overenskomstdækkede område ændret. Med de nye regler optjener man sin ferie løbende og kan afholde den fra måneden efter.

Som lønmodtager, uanset om du er offentligt eller privat ansat, har du ifølge den nuværende ferielov altid ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret, som går fra 1. maj det ene år til 30. april året efter. Denne ret gælder, uanset om du har optjent feriepenge det foregående kalenderår eller ej. Feriepengene optjenes derimod i perioden fra 1. januar til 31. december og afvikles i det efterfølgende ferieår. 

Som offentligt ansat har du desuden ret til en sjette ferieuge, som er sikret i kraft af ferieaftalerne, der er en del af overenskomsterne. 

Ny ferielov pr. 1/9 2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men som noget nyt bliver ferien optjent løbende og kan afholdes allerede fra måneden efter. Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.

  • Ferien optjenes over 12 måneder, fra 1. september til 31. august
  • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. Det er det samme som i dag
  • Den optjente ferie kan holdes i en periode på 16 måneder, fra 1. september til 31. december året efter

Den sjette ferieuge og de særlige ferietillæg, der er aftalt via ferieaftalerne i overenskomsterne, bliver ikke påvirket af den nye ferielov, og de bliver videreført som hidtil. 

Overgangsperiode 1/9 2019 til 31/8 2020

I overgangen fra de gamle til de nye ferieregler træder i kraft, gælder der særlige regler, som skal sikre, at antallet af ferieuger er stabilt. Uden overgangsordningen ville folk optjene 10 ugers ferie til ferieåret 2020, hvilket ville medføre alt for store omkostninger. 

Den ferie, som optjenes i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), bliver ”indefrosset” i en særlig fond, og udbetales så med forrentning, når man forlader arbejdsmarkedet, for eksempel når man går på pension. 

Hent grafisk illustration af overgangsperioden (pdf)

Ny på arbejdsmarkedet i 2019

Hvis man er ny på arbejdsmarkedet, og derfor ikke har optjent ret til fuld ferie i optjeningsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, har man mulighed for at få udbetalt de feriedage, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. Disse feriedage skulle ellers have været ”indefrosset” i Feriemiddelfonden og kaldes derfor fondsferiedage i loven. 

Det betyder konkret, at hvis man har optjent ret til mindre end 8,4 feriedage i optjeningsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, har man ret til at afholde sine optjente feriedage fra ”indefrysningsperioden”, så man opnår samme ret til at afholde optjent betalt ferie i ferieåret 1. maj 2020 til 30. september 2020 som de, der allerede er på arbejdsmarkedet. 

Man skal selv søge om disse fondsferiedage fra Feriemiddelfonden.

Ændring af ferietillæg

I 2020 vil ferietillægget på 1 procent, som er sikret via ferieloven, være et mindre beløb end normalt, da optjeningsperioden er kortere. Ved udbetalingen senest den 1. maj 2020 vil du have optjent ferietillæg fra 1. januar til 31. august 2019, hvor overgangsperioden begynder. Det vil sige, at du har optjent ferietillæg i otte måneder mod normalt 12 måneder. 

Til gengæld er det ferietillæg på 0,95 procent eller mere, som er sikret via ferieaftalerne og overenskomsten, ikke påvirket af den nye lov, og vil blive udbetalt som hidtil senest 1. maj 2020.