Fravær med løn i forbindelse med en ulykke eller akut sygdom

Læs om reglerne for fravær med løn, hvis et familiemedlem kommer ud for en ulykke eller akut sygdom.

Du har ifølge loven ret til fravær, hvis et familiemedlem kommer ud for en ulykke eller bliver akut syg. Det gælder både, hvis det er dine forældre, partner eller børn, og det behøver ikke at være livstruende.

Du har også ret til løn under fraværet, hvis det står i din overenskomst.

Dit fravær regnes ikke som sygedag.

Love og regler