Overdragelse af orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af barselsorloven og forældreorloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Med nye regler for barselsorlov kan I som forældre vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, når I er på barsel. Der er forskellige regler for, hvilke uger af hhv. barselsorlov og forældreorlov, der kan overdrages, og der er særlige frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Som hovedregel har hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Orloven skal som udgangspunkt afholdes inden 1 år efter barnets fødsel, men der er mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år. 

Dine rettigheder ved overdragelse 

  • Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.
  • For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse
  • Som mor har du, hvis du er lønmodtager, mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.
  • Hvis du som mor vil overdrage 8 af de 10 ugers barselsorlov, er det en betingelse, at du enten genoptager arbejdet på fuld tid eller fortsætter på de 14 ugers forældreorlov
  • Som mor kan du også overdrage op til 5 uger af din orlov, der ligger efter den 10. uge efter fødslen, til far eller medmor.
  • Som far eller medmor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til mor. Du kan overdrage hele uger eller dage. 

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

Familien er vigtig, så derfor forhandler vi aftaler med arbejdsgiverne, der får familieliv og job til at gå op i en højere enhed. Meld dig ind i dag og bliv klogere på dine rettigheder ved bl.a. graviditet og barsel.