Særligt til tillidsvalgte

En kollega har været udsat for seksuel chikane – rollen som tillidsvalgt

Få hjælp til hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan hjælpe, hvis en kollega er blevet udsat for seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed.

Får du en henvendelse fra en kollega omkring seksuel chikane, eller kommer det frem i forbindelse med for eksempel APV eller lignende, at der finder sexchikane sted på arbejdspladsen, skal arbejdsmiljøgruppen følge op og tage stilling til, hvad der skal gøres i den konkrete situation, og hvordan chikanen kan forebygges fremadrettet.

Som AMR skal du konkret medvirke til at:

  • Klager over chikane bliver undersøgt
  • Der bliver sat initiativer i gang for at stoppe chikanen
  • Undgå, at chikane opstår på ny
  • Tage hånd om kollegaer, der har været udsat for chikane.

Det er således vigtigt, at du som tillidsvalgt udviser seriøsitet, diskretion og fairness. Vær opmærksom på at høre alle implicerede og drag ikke forhastede konklusioner.

Det er også vigtigt at koordinere arbejdspladsens indsats i forhold til seksuel chikane med TR, FTR og forankre indsatsen i MED/SU eller AMO.

Kontakt eventuelt din FOA-fagforenings arbejdsmiljøansvarlige for mere hjælp.


Mere hjælp til at håndtere seksuel chikane

Rettigheder

Se de rettigheder, du især skal være opmærksom på her: 

Sexchikane

Aftaler, lovgivning og vejledninger

Det offentlige område:

Trivselsaftalerne for hhv. kommuner, regioner og stat

Trivselsaftale Kommuner

Trivselsaftale Regioner

Trivselsaftale Staten

Forhandlingsfællesskabets vejledning til Trivselsaftalen


Fælles for det offentlige og det private område:

KAT-vejledning: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane