Særligt til tillidsvalgte

Forebyggelse af seksuel chikane – rollen som tillidsvalgt

Få hjælp til rollen og opgaven som arbejdsmiljørepræsentant (AMR), når I skal arbejde med at forebygge sexchikane på arbejdspladsen.

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane, sexchikane eller uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, brugere mv, er en seksuel handling, som den, der bliver udsat for handlingen, ikke ønsker og derfor finder ubehagelig.

Der findes ikke nogen objektivt fastlagt grænse for, hvad der er acceptabel omgang mellem mennesker på arbejdspladsen. Opfattelsen er ofte forskellig fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Forskningen viser, at hvis man bliver udsat for sexchikane eller uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, er der risiko for at få alvorlige psykiske mén, at man trives dårligere, får mere sygefravær og i værste fald udvikler angst eller depression.

 

Forskellige former for seksuel chikane skal forebygges og håndteres forskelligt

Når man taler om seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed, er det vigtigt at skelne mellem to former:

  1. uønsket seksuel opmærksomhed, som kommer fra borgere, patienter, klienter eller andre, som man er i kontakt med via sit arbejde.
  2. Seksuel chikane, som kommer fra en kollega eller leder på arbejdspladsen.


1. Uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, patienter mv.

Når man taler om forebyggelse og håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere, patienter mv. skal man i forebyggelsen især have fokus på den faglige og professionelle håndtering af problemet.

Det er også vigtigt at skelne mellem bevidst og ubevidst seksuel adfærd, når man taler om uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere - især inden for omsorgsarbejde.

Uanset, om der er tale om bevidst eller ubevidst adfærd, kan det som medarbejder være svært at vide, hvordan man skal reagere, og hvordan man skal sætte grænser, hvis man står midt i en situation, hvor man bliver krænket, da en sådan situation ofte vil opstå helt uventet.

Derfor er det vigtigt at forebygge og tage hånd om problemet og få udarbejdet fælles retningslinjer for arbejdspladsen, så det ikke er den enkelte medarbejder, der skal stå alene og vurdere hvor grænserne går. Med andre ord skal uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere mv. anses som ethvert andet arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage ansvar for og både forebygge og håndtere.


2. Seksuel chikane fra kolleger eller leder

Når man taler om seksuel chikane fra en kollega eller leder, skal man især have fokus på samarbejdet på arbejdspladsen forbindelse med forebyggelse og håndteringen af problemet.

Hvis man udsættes for seksuelt krænkende handlinger fra en kollega eller leder, er det vigtigt at sige fra. Hvis den, der udøver chikanen, ikke er ude på at chikanere, vil krænkelsen stoppe her. Hvis den seksuelle chikane fortsætter, gælder de samme forholdsregler som ved andre former for mobning.

Der er stor forskel på, om den seksuelle chikane kommer fra en kollega eller en leder. Kommer den fra en leder, skal man stadig sige fra, og hvis det ikke stopper, skal der handles på det. Arbejdspladsen bør derfor have retningslinjer/principper, der beskriver, hvordan man som medarbejder og arbejdsplads håndterer sådan en situation. Hvis I ikke har sådanne retningslinjer/principper, så skal I have udarbejdet nogle.

Herudover er der meget der tyder på, at ledelseskvaliteten og den kultur, I har i øvrigt på arbejdspladsen, kan hænge sammen med forekomsten af seksuel chikane.

 

Forebyggelse af seksuel chikane – det skal I gøre i MED, SU eller AMO

Helt overordnet er din rolle og opgave som AMR/TR at være med til at udmønte de retningslinjer omkring forebyggelse, identifikation og håndtering af seksuel chikane, der er besluttet enten i MED (det offentlige område) eller SU/AMO (det private område).

Forebyggelse af seksuel chikane – det kan I gøre på arbejdspladsen

På arbejdspladsen kan I sammen gøre en indsats for at undgå, at der opstår situationer med seksuel chikane. Og som tillidsvalgt kan du i samarbejde med ledelsen også være med til at arbejde for at forebygge sexchikane.

  • Find først og fremmest ud af hvad Arbejdstilsynets regler for forebyggelse af seksuel chikane er. De findes i vejledningen:
     Klik her for at gå til vejledningen 'Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane'

  • Find ud af hvad der står om seksuel chikane i arbejdspladsens retningslinjer/principper, så du kender evt. initiativer og handleplaner. Hvis jeres arbejdsplads ikke har nogle retningslinjer/principper, så ret enten henvendelse til HovedMED (offentlige område) eller AMO eller SU (det private område) for at få udarbejdet nye retningslinjer/principper. Hvis du selv sidder i MED eller SU skal du sørge for at sætte udarbejdelse af retningslinjer/principper på dagsordenen.

  • Sæt sexchikane på dagsordenen – for eksempel til et personalemøde-  og bliv i fællesskab enige om, hvordan I forstår og definerer seksuel chikane. Det kan blandt andet være på baggrund af Arbejdstilsynets definition.

  • Brug guiden 'Seksuel opmærksomhed fra borgere', hvor I finder forslag til øvelser, som I kan lave på arbejdspladsen og brug dilemmakortene til at starte en diskussion omkring seksuel opmærksomhed. I guiden finder I også konkrete eksempler på, hvordan fem arbejdspladser har løst deres problemer med uønsket seksuel opmærksomhed.
    Klik her for at gå til guiden 'Seksuel opmærksomhed fra borgere'

Mere hjælp til at forebygge seksuel chikane

Rettigheder

Se de rettigheder, du især skal være opmærksom på her: 

Sexchikane

Aftaler, lovgivning og vejledninger

Aftaler for det offentlige område:

Trivselsaftalerne for hhv. kommuner, regioner og stat

Trivselsaftale Kommuner

Trivselsaftale Regioner

Trivselsaftale Staten

Forhandlingsfælleskabets vejledning til Trivselsaftalen


Fælles for det offentlige og private område:

AT-vejledning: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane