Særligt til tillidsvalgte

Sexchikane - din rolle som tillidsvalgt

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du være med til at forebygge seksuel chikane og ønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Du skal også hjælpe og støtte, hvis en kollega bliver udsat for seksuel chikane.

Du skal med andre ord være med til at sikre, at der bliver udarbejdet regler og retningslinjer om seksuel chikane, og at de bliver overholdt.