Særligt til tillidsvalgte

Forandringer på arbejdspladsen - din rolle som tillidsvalgt

Forandringer på arbejdspladsen kan være mange ting:  Omstruktureringer, fusion eller sammenlægninger af afdelinger eller klynger. Det kan også være indførelsen af nye hjælpemidler, eller at I får en ny målgruppe af borgere/børn. 

Få inspiration og hjælp til at håndtere forskellige typer af forandringer samt overblik over den tillidsvalgtes rolle og opgaver.

Samarbejde mellem AMR og TR om forandringsprocesser på arbejdspladsen

Helt overordnet er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR) arbejder tæt sammen i en forandringsproces. Herudover skal AMR og TR i samarbejde med ledelsen sikre, at der er den nødvendige tid til at tale om de forestående forandringer og tage hånd om eventuel usikkerhed og bekymringer hos kollegerne.