Indeklima

Støj, støv, dårligt lys og for meget varme eller kulde kan gøre dig træt, anspændt og give dig hovedpine. Her og nu kan dårligt indeklima give forskellige gener, og på lang sigt kan det gøre dig syg. Derfor er det vigtigt at have fokus på indeklima.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.