Dine løn- og arbejdsvilkår kan være uændrede

Din offentlige arbejdsgiver, der udliciterer, eller din private arbejdsgiver, der overdrager din arbejdsplads til en anden privat eller en offentlig arbejdsgiver, kan gøre det efter virksomhedsoverdragelsesloven.

  • Hvis virksomhedsoverdragelsesloven er gældende, betyder det, at dine løn- og arbejdsvilkår fortsætter uændrede, når du som ansat overdrages til den nye, private virksomhed.
  • Dine løn- og arbejdsvilkår vil ifølge virksomhedsoverdragelsesloven mindst være uændrede overenskomstperioden ud, det vil sige, indtil en ny overenskomst bliver gældende, men din nuværende offentlige arbejdsgiver kan også kræve, at dine løn- og arbejdsvilkår fortsætter uændret i hele din nye arbejdsgivers kontraktperiode. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
  • Hvis der indenfor overenskomstens rammer sker ændringer i dine ansættelsesvilkår i forbindelse med overdragelsen, skal du have en ny ansættelseskontrakt, senest en måned efter ændringerne træder i kraft.
  • Hvis din overenskomst udløber i kontraktperioden, kan din nye arbejdsgiver herefter varsle større ændringer til dine arbejdsvilkår, fx i din arbejdstid, din pension, lokale aftaler.

Læs mere om varsling af ændringer i arbejdsvilkår

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Genkend en udlicitering før den sker
2
Få indflydelse på udbudsmaterialet
3
Vær med til at sikre kollegernes vilkår
4
Følg op på aftalen