Dine løn- og arbejdsvilkår kan ændres

  • Hvis din nuværende arbejdsgiver ikke udliciterer eller sælger din arbejdsplads efter virksomhedsoverdragelsesloven, kan du få tilbud om ansættelse hos den nye arbejdsgiver på nye vilkår. Hvis du ikke ønsker ansættelse på de nye vilkår, kan du betragte tilbuddet som en afskedigelse. Når du afskediges, gælder dine sædvanlige opsigelsesvarsler og vilkår.

Læs mere om opsigelsesvarsler

  • Hvis din nuværende arbejdsgiver er en privat virksomhed uden overenskomst, og din nye arbejdsgiver har overenskomst med FOA, skal du omfattes af overenskomsten, selvom du kommer fra en arbejdsplads uden overenskomst. Du kan altså ikke stilles ringere end dine nye kollegaer.