Illustration Kamilla Wichmann

Særligt fokus på elever

Det er ingen nyhed, at der mangler medarbejdere på social- og sundhedsområdet, og at problemet er stigende. Derfor er en af de vigtigste opgaver for kommunerne i de kommende år at tiltrække flere til uddannelserne.

Men det er ikke nok. Eleverne skal også gennemføre uddannelsen, og i øjeblikket er der alt for mange, der falder fra.

På assistentuddannelsen ligger frafaldet på 18 procent, mens det på hjælperuddannelsen er 13 procent. 

I 2021 indgik FOA en ny 5-årig praktikaftale med regeringen, KL og Danske Regioner. En af målsætningerne er at mindske frafaldet, så det for begge uddannelser kommer ned på 7 procent, som er det gennemsnitlige frafald på erhvervsuddannelser.

Det kræver blandt andet, at eleverne kommer fra deres praktikforløb med en god oplevelse.

FOA SOSUs bestyrelse vedtog forud for generalforsamlingen i november 2021, at fagforeningen i 2022 skal have et særligt fokus på elever og praktikvejledere.

Siden har emnet blandt andet været på dagsordenen på en konference for fagforeningens fællestillidsrepræsentanter. Og ikke mindst bliver fastholdelse af elever en vigtig del af de møder, fagforeningen sammen med fællestillidsrepræsentanterne har med borgmestre og ældrechefer i kommunerne i den kommende tid.

 

Læs temaartiklerne om elever og praktik: 

Elevernes arbejdsmiljø skal forbedres

Skreg på hjælp

Vi skal selv række ud

Fleksibilitet og fælles ansvar

En god begyndelse

Der mangler en større kobling mellem skole og praktik