Klinisk vejleder Lena Jensen og souschef Christina Bischoff
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Fleksibilitet og fælles ansvar

Hensyn til den enkelte elev og en personalegruppe, der tager fælles ansvar, er vigtige forudsætninger for et godt praktikforløb.

I en tid, hvor det i høj grad er svært at skaffe uddannede medarbejdere, er det ikke kun eleverne, der skal bestå deres praktik – det er også praktikstedet. Hvis eleverne har en god oplevelse under praktikken, er det sandsynligt, at de får lyst til at komme tilbage til en fast stilling, når de er færdiguddannede.

På Søster Sophies Minde, der er en del af Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, er der i øjeblikket fem tidligere elever blandt de 23 faste medarbejdere, ”så investeringen i eleverne er godt givet ud”, som klinisk vejleder Lena Jensen formulerer det.

Plejehjemmet har kun 36 beboere, men er i forhold til størrelsen en stor praktikplads med i gennemsnit 6 elever og sygeplejestuderende ad gangen – indimellem flere. 

Eleverne er fremtiden

Det er Lena Jensen, der sammen med souschef Christina Bischoff har det overordnede ansvar for elevernes uddannelse, mens ansvaret i det daglige er praktikvejledernes.

”Vi er meget glade for vores elever. De er fremtiden, kommende kolleger og ny viden. Og det er afgørende for, at de kan blive dygtige nye kolleger, at vi kan vejlede dem på en god måde”, erklærer Lena Jensen.

”Det er et stort arbejde at være et aktivt og godt praktiksted, og det kræver dygtige og erfarne praktikvejledere. Men det er også en gevinst for huset. Det giver altid mulighed for refleksion over egen praksis og er med til at sikre den løbende faglige udvikling for os alle”, supplerer Christina Bischoff.

Hun fremhæver en god velkomst og en god introduktion som vigtigt for et godt forløb, så eleverne hurtigt føler sig som en del af huset og personalegruppen og kender de værdier, der hersker på stedet”.

Eleverne er ikke ens

Elever og studerende gennemgår et fælles introforløb, men Lena Jensen og Christina Bischoff lægger vægt på, at der tages hensyn til den enkelte i tilrettelæggelsen af, hvilke opgaver de skal igennem, og hvordan de hver især lærer bedst.

”Ikke alle elever er ens, men kommer hver især med deres egen bagage. Der er ofte tydelige forskelle på, hvad de kan, selvom de er lige langt i deres uddannelse. Det er vigtigt, at vejlederne tager udgangspunkt i den enkeltes erfaring”, tilføjer Lena Jensen, der sammen med Christina Bischoff arbejder for at få et større samarbejde med skolen om overgangene mellem skole og praktiksted.

”Det ville især være gavnligt i de situationer, hvor eleverne og de studerende har nogle udfordringer, som kan påvirke deres videre forløb. I øjeblikket foregår det primært på skrift, hvor der er en risiko for, at nuancerne forsvinder”, siger Christina Bischoff.

Forberedes på arbejdsmarkedet

For at skabe større sammenhæng mellem teori og praksis mødes eleverne en gang om ugen med Lena Jensen til samlet refleksion.

Christina Bischoff forklarer, at refleksionsseancerne er et fortroligt rum, hvor eleverne og de studerende får plads til at drøfte de svære og komplekse problemstillinger, de hver især støder ind i.

”Men samtidig er det vigtigt, at dagligdagen så vidt muligt ligner en almindelig arbejdsdag. Det, mener vi, er den bedste måde at forberede eleverne til den fremtid, de møder som nyuddannede”, tilføjer hun.

Selvom ingen elever er faldet fra, og det kun har været nødvendigt at dumpe en enkelt i løbet af den tid, Lena Jensen og Christina Bischoff har været ansat på stedet, er det ikke altid, at praktikken forløber gnidningsfrit.

”Vi støder indimellem på elever, der skal øve sig en del i at have større fokus på læring, og som skal træne i at være en ansvarlig del af et team og i arbejdslivet”, siger Christina Bischoff.

”Vi ser det som en af vores opgaver at forberede dem på det arbejdsmarked, de kommer ud til. Hvis de er her i deres sidste praktik, er vi nødt til at sikre, at de nogenlunde kan mestre det samme, som det forventes af en nyuddannet”.

Eleverne er alles ansvar

Søster Sophies Minde skal være kendt som et sted, der uddanner dygtige elever og studerende, erklærer Christina Bischoff.

”Frederiksberg Kommune har et stort fokus på at fastholde elever i uddannelse, og vi har modtaget penge til at arbejde videre med at skabe endnu bedre forløb og er i gang med planlægning af kursus og temadag for vores vejledere”, fortæller hun. 

Som klinisk vejleder er det Lena Jensens opgave at koordinere praktikforløbene og være sparringspartner for de daglige vejledere. Men skal opgaven lykkes, skal ansvaret for eleverne være hele medarbejdergruppens og ikke kun vejledernes.

”Uanset hvilken rolle, man har i huset, vil man altid have en vejlederrolle. Hvis du vil have veluddannede kolleger i fremtiden, må du også tage ansvar for deres uddannelse”, siger Lena Jensen og tilføjer:

”Jeg har en drøm om, at alle fastansatte medarbejdere skal være uddannede vejledere”.

Læs temaet om elever og praktik