Bedre vilkår kan få flere til at arbejde længere

Region Hovedstaden mangler arbejdskraft. En undersøgelse blandt FOA-medlemmerne ansat i regionen viser, at forbedrede vilkår for seniorer kan være en del af løsningen.

”Vores leder vil gerne have medarbejdere, der har det godt, og som er stabile og interesserede i at blive på afdelingen. Hvis der er behov for mindre skiftende arbejdstider og færre eller ingen nattevagter, bliver de imødekommet af ledelsen, og der bliver aldrig sagt nej til hjælpemidler”.

Sådan siger tillidsrepræsentant Jenna Fabricius om sin arbejdsplads på Led- og Knoglekirurgisk afdeling på Herlev Hospital, hvor der i vidt omfang tages hensyn til seniorer med særlige behov.

I artiklen "Erfaring og viden må ikke kastes på gaden" fortæller Jenna Fabricius, hvordan hun som tillidsrepræsentant selv spiller en aktiv rolle for at sikre sig, at hendes kolleger kender deres muligheder, når de nærmer sig seniorlivet. 

En nedskrevet seniorpolitik

Alt for mange seniorer ved ikke, om de har mulighed for, at der bliver taget særlige hensyn, hvis de får behov for det i den sidste del af arbejdslivet.

Og det er langt fra alle arbejdspladser, der gør noget særligt for at holde på deres seniorer.

Det ønsker FOA-afdelingerne med medlemmer ansat i Region Hovedstaden at gøre noget ved.

Målet er, at arbejdspladser i regionen får en nedskrevet seniorpolitik, og at seniormedarbejderne kender politikken, så de ved, hvad de kan bede om.

En seniorpolitik gør det muligt og legalt at tage hensyn til særlige behov hos ældre medarbejdere, så arbejdspladsen kan holde fast i medarbejderens viden, erfaring og kompetencer så længe som muligt.

Det kan handle om alt fra nedsat tid, hjælpemidler, nye opgaver osv. Men i første omgang sætter seniorpolitikken en ramme for, hvordan og hvornår medarbejder og ledelse skal have seniorlivet på dagsordenen.

Der er langt igen

FOA-afdelingerne har undersøgt seniorernes vilkår og udfordringer på regionens arbejdspladser.

Ifølge undersøgelsen er der langt igen, før alle arbejdspladser har sat seniorsamtalerne i system.

Selvom de 665 medvirkende i undersøgelsen har en gennemsnitsalder på 60 år, svarer 93 procent, at de aldrig har haft en seniorsamtale. To tredjedele svarer, at der ikke er en senioraftale på deres arbejdsplads, eller at de ikke kender den.

”Hvis medarbejderne ikke kender deres muligheder, og der ikke bliver spurgt ind til deres behov, har arbejdspladsen ikke mulighed for at tilpasse vilkårene til den enkelte”, siger faglig sekretær i FOA SOSU Eva Lorenzen.

Hun deltager sammen med repræsentanter for andre af FOA-afdelingerne i en gruppe, der skal udbrede undersøgelsens resultater og fremme udviklingen af lokale politikker.

Viden, erfaring og kompetencer

I undersøgelsen svarer en fjerdedel, at de ønsker at blive på arbejdsmarkedet, så længe det overhovedet er muligt. Eller sagt på en anden måde: Så længe de kan holde til det.

”Arbejdsgiverne har desperat brug for mere arbejdskraft. Vores undersøgelse viser, at der er potentiale for, at rigtig mange kan fastholdes på arbejdsmarkedet, hvis de får de rigtige muligheder og vilkår”, siger Eva Lorenzen.

”Arbejdsmiljøet på FOA-arbejdspladserne i regionen er hårdt, og vi kan se i undersøgelsen, at mange ønsker at stoppe før pensionsalderen. Hvis arbejdspladserne ikke spørger ind til den enkelte seniors behov, risikerer de at måtte vinke farvel til viden, erfaringer og kompetencer, som der er så hårdt brug for i øjeblikket”, mener hun.

Regionens tillidsrepræsentanter skal på en konference i september komme med ideer til, hvordan seniorernes vilkår på arbejdspladserne kan forbedres med baggrund i undersøgelsens resultater.

 

 


 

 

Undersøgelsen viser blandt andet

  • 62 procent har ikke - eller er uvidende om - en seniorpolitik på deres arbejdsplads
  • 41 procent vil blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de fysiske vilkår forbedres
  • 7 procent har haft en seniorsamtale
  • 69 procent (af plejepersonalet) har mulighed for nedsat arbejdstid i seniorarbejdslivet
  • 53 procent vil benytte sig af muligheden
  • 27 procent begrunder ønsket om at forlade arbejdsmarkedet med skiftende arbejdstider og ulempevagter
  • 39 procent finder indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden afgørende for, om de vil blive på arbejdsmarkedet

Kilde: Seniorvilkår i arbejdslivet for FOA-medlemmer ansat i Region Hovedstaden