Jenna Fabricius
Tillidsrepræsentant Jenna Fabricius

Erfaring og viden må ikke kastes på gaden

Fleksible løsninger, god ledelse og en energisk tillidsrepræsentant er med til at fastholde seniorer på Led- og knoglekirurgisk afdeling på Herlev Hospital.

Der er ikke nogen fast definition af, hvornår man er ”senior”. Men det ligger fast, at man som offentligt ansat social- og sundhedsmedarbejder på et hospital har ret til seniordage fra det år, man fylder 58 år.

Tillidsrepræsentant Jenna Fabricius har derfor også valgt de 58 år som dér, hvor hun inviterer kolleger til en samtale om seniorarbejdslivet på Led- og Knoglekirurgisk afdeling på Herlev Hospital. Invitationen sender hun sammen med information om, at der er mulighed for at få sine seniordage som timer i stedet for hele eller halve dage.

”Det giver mig en anledning til at invitere til seniorsamtalen, så jeg ikke risikerer at fornærme nogen, der ikke betragter sig selv som senior”, griner hun.

Afdelingen skiller sig ud

Det er langt fra normalen, at man som senior automatisk inviteres til samtale med sin tillidsrepræsentant – heller ikke på Herlev Hospital, hvor Led- og Knoglekirurgisk afdeling skiller sig ud.

Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne på afdelingen er lav, 32-33 år, så det vrimler ikke med seniorer. Men så meget desto vigtigere er det at holde på dem, der er, mener Jenna Fabricius.

”De ældre medarbejdere har en lang erfaring og er sindssygt gode til at lære fra sig, så det ville være som at kaste guld på gaden, hvis man ikke prøvede at holde på dem så længe som muligt”, mener hun.

Seniorer kan have særlige behov

Til seniorsamtalen spørger Jenna Fabricius ind til særlige behov og ønsker og fortæller om de muligheder, der er for at få dem opfyldt.

En samtale med en tillidsrepræsentant gør dog hverken fra eller til, hvis der ikke er er vilje hos ledelsen til at imødekomme de særlige behov, og det er der på Led- og knoglekirurgisk afdeling, understreger tillidsrepræsentanten.

”Vores leder vil gerne have medarbejdere, der har det godt, og som er stabile og interesserede i at blive på afdelingen. Hvis der er behov for mindre skiftende arbejdstider og færre eller ingen nattevagter, bliver de imødekommet af ledelsen, og der bliver aldrig sagt nej til hjælpemidler”, fortæller hun.

Arbejdet på afdelingen er fysisk hårdt, og særligt hoftepatienterne kan være tunge. Derfor tages der også hensyn til seniorer, der har brug for mindre fysisk belastende opgaver eller for at blive flyttet til en helt anden funktion.

Stor forståelse blandt kolleger

Tilbuddet om en seniorsamtale med tillidsrepræsentanten får seniorerne umiddelbart kun én gang, medmindre medarbejderen selv henvender sig igen, fortæller Jenna Fabricius.

”Det handler om at synliggøre at det er ok at bede om særlige hensyn. Måske opstår behovet først senere, men så ved de, at mulighederne findes”, forklarer hun.

På spørgsmålet, om der blandt medarbejderne er forståelse for, at der kan tages særlige hensyn til ældre kollega, er svaret fra tillidsrepræsentanten et klart ja.

”Det er jo ikke anderledes, end at der bliver taget hensyn til gravide eller kolleger med kroniske lidelser. Det er der fuld forståelse for”.

 

Læs også artiklen "Bedre vilkår kan få flere til at arbejde længere"