Det er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet forsvarligt

Ny dom slår fast, at arbejdsgiverne ikke kan smyge sig udenom, hvis arbejdet ikke kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt.

En patient på en psykiatrisk afdeling har spist en stor mængde panodiler og skal hurtigt transporteres til en anden afdeling. Der er bare det problem, at patienten ligger fastspændt i en lav elektrisk seng, hvor man har afmonteret ledningerne i frygt for, at patienterne kan bruge dem til selvmord. Ingen kan finde ledningerne til at hæve sengen inden transporten, og lægen, der er ansvarlig for behandlingen, slår fast, at transporten skal være nu.  

Det var situationen for en social- og sundhedsassistent på Psykiatisk Center Glostrup en majdag i 2015. Hun var herefter nødt til at transportere patienten ca. 1. km til behandling via tunnellerne under hospitalet, selv om sengen kun var omkring 50 cm høj. Resultatet var, at hun fik rigtig ondt i lænderyggen og som følge heraf havde en kortere sygeperiode.

Region Hovedstaden ville ikke anerkende erstatningsansvaret, og mente derimod at det var medlemmets eget ansvar at udføre jobbet på en måde, der ikke var unødigt belastende.

Det var problemstillingen da FOA på den ene side og Region Hovedstaden på den anden mødtes i retten i Hillerød for at afgøre det egentlige juridiske ansvar for skaden.

”Medlemmet har haft et beskedent økonomisk krav, som var beregnet ud fra antallet af sygedage, da hun heldigvis ikke har fået varigt mén som følge af hændelsen. Sagen var dog stadig vigtig at føre for at få slået fast, at Region Hovedstaden havde handlet ansvarspådragende i tilrettelæggelsen af arbejdet.” fortæller FOAs advokat Freja Doctor Hansen.

Dommeren i Hillerød ret gav FOA og medlemmet ret. Region Hovedstaden blev dømt erstatningspligtig. Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiveren er forpligtet til at tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Og det gælder også i dette tilfælde.

”Det er godt at få understreget, og vi håber, at det også er med til et forsat øget fokus på arbejdsmiljøet rundt om på arbejdspladserne,” siger advokat Freja Doctor Hansen.

Den konkrete erstatning FOAs medlem blev på 9.310 kr i godtgørelse for svie og smerte, samt erstatning for udgifter til fysioterapi.

.