Pengesedler og mønter

Hvad koster det?

Kontingentsatserne er gældende pr. 1. januar 2017

Kontingentets størrelse afhænger af:

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
  • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af, da afdelingerne har forskellige kontingentsatser
  • om du også bliver medlem af en klub
  • om du får arbejdsmarkedsydelse, så er medlemskab af FOA gratis. Læs mere

 

Generelt kontingent

Se hvad du skal betale, hvis du er medlem af FOA og FOAs A-kasse

Elev: Social-sundhed

Det skal du betale, hvis du er social- og sundhedselev

Elev: Pædagogisk

Det skal du betale, hvis du er pædagogisk assistentelev