Hvad koster det?

Kontingentsatserne er gældende pr. 1. januar 2021

Kontingentets størrelse afhænger af:

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
  • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af, da afdelingerne har forskellige kontingentsatser
  • om du også bliver medlem af en klub