Håndtryk

Det får du som medlem af FOA SOSU

FOA SOSU er dit faglige fællesskab, din hjælp i faglige spørgsmål og din adgang til kontante fordele.

FOA SOSU er et fagligt og solidarisk fællesskab, hvor vi sammen kæmper for løn og arbejdsvilkår på social- og sundhedsområdet.

Vi er der for dig for eksempel i forbindelse med lønforhandling, arbejdstidsregler og barsel - såvel som sygdom, ulykker og dårligt arbejdsmiljø eller en opsigelse.

Vi har et stort korps af veluddannede tillidsrepræsentanter i alle sektorer og faglige medarbejdere med ekspertise inden for alle relevante områder.

Dit medlemskab giver desuden rabat på lån og forsikringer og adgang til en lang række arrangementer for medlemmer. 

Overenskomst og politisk kraft

Ordentlige arbejdsvilkår og retfærdig løn via et stærkt fællesskab og medindflydelse på arbejdet.

Stærk partner tæt på arbejdet

Bisiddere, veluddannede tillidsrepræsentanter, mulighed for indflydelse, medbestemmelse og meget mere.

Kommende arrangementer

Faglige og sociale arrangementer for medlemmer

Løntjek i FOA SOSU

Er du i tvivl, om du får det rigtige i løn?

Faglig udvikling

Efteruddannelse, faglige arrangementer og netværk, rabat på studiebøger, inspirerende fagblad og meget mere.

Tilskud til faglig udvikling

Du kan søge om op til 3.000 kr. til deltagelse i faglige kurser og konferencer.

Juridisk hjælp

Opsagt? Til skade på jobbet? Sygemeldt? Gravid? Kaldt på job med kort varsel eller andre situationer, der kræver støtte?

Godt arbejdsliv

Søger du job eller ønsker du færre/flere timer? Problemer med vold, stress, mobning og fysisk nedslidning på jobbet?

Tjek på løn og økonomi

Personligt løntjek, hjælp til lønforhandling, pensionsopsparing, billige forsikringer og meget mere.

Rabatter og oplevelser

Gode rabatter på daglige indkøb, ferie, rejser, oplevelser og sociale arrangementer.

Arbejdermuseet

Brug dit medlemskort til FOA SOSU og tag familien med på en spændende udflugt.

Seniorklubben