Håndtryk

Det får du som medlem i FOA Social- og Sundhedsafdelingen

FOA Social- og Sundhedsafdelingen er dit faglige fællesskab, din hjælp i faglige spørgsmål og din adgang til kontante fordele.

FOA Social- og Sundhedsafdelingen (FOA SOSU) tilbyder dig et fagligt og solidarisk fællesskab, hvor vi sammen kæmper for social- og sundhedsansattes løn og arbejdsvilkår.

Hjælp og støtte i hverdagen

Som medlem i FOA Social- og Sundhedsafdelingen står du ikke alene, hvis du har problemer i forbindelse med dit arbejdsliv

Vi er der for dig for eksempel i forbindelse med lønforhandling, arbejdstidsregler og barsel - såvel som sygdom, ulykker og dårligt arbejdsmiljø eller en opsigelse.

Vi har et stort korps af veluddannede tillidsrepræsentanter i alle sektorer og faglige medarbejdere med ekspertise inden for alle relevante områder, så du som medlem er sikret bedst muligt.

Økonomisk sikkerhedsnet

Hvis overenskomstforhandlinger ender med konflikt, er du med et medlemskab sikret konfliktunderstøttelse, så du ikke skal stå uden indtægt under konflikten.

Er du privatansat, hjælper vi dig med at få den løn, du har til gode, hvis din virksomhed rammes af konkurs.

Dit medlemskab giver desuden rabat på lån og forsikringer.

Arrangementer og medlemskurser

Få et løntjek

Arbejdermuseet

Lokalt medlemsblad

Tilskud til faglig udvikling

Du kan søge om op til 3.000 kr. til deltagelse i faglige kurser og konferencer.

Faglig udvikling

Efteruddannelse, faglige arrangementer og netværk, rabat på studiebøger, gratis fagblad og meget mere.

Juridisk hjælp

Opsagt? Til skade på jobbet? Sygemeldt? Gravid? Kaldt på job med kort varsel eller andre situationer, der kræver støtte?

Godt arbejdsliv

Søger du job eller ønsker du færre/flere timer? Problemer med vold, stress, mobning og fysisk nedslidning på jobbet?

Tjek på løn og økonomi

Gratis løntjek, hjælp til lønforhandling, pensionsopsparing, billige forsikringer og meget mere.

Rabatter og oplevelser

Gode rabatter på daglige indkøb, ferie, rejser, oplevelser og sociale arrangementer.

Overenskomst og politisk kraft

Ordentlige arbejdsvilkår og retfærdig løn via et stærkt fællesskab og medindflydelse på arbejdet.

Stærk partner tæt på arbejdet

Bisiddere, veluddannede tillidsrepræsentanter, mulighed for indflydelse, medbestemmelse og meget mere.