Håndtryk

Det får du som medlem i FOA Social- og Sundhedsafdelingen

FOA Social- og Sundhedsafdelingen (FOA SOSU) er dit faglige fællesskab, din hjælp i faglige spørgsmål og din adgang til kontante fordele.

FOA SOSU tilbyder dig et fagligt og solidarisk fællesskab, hvor vi sammen kæmper for social- og sundhedsansattes løn og arbejdsvilkår.

Som medlem står du ikke alene, hvis du har problemer i forbindelse med dit arbejdsliv.

Vi er der for dig for eksempel i forbindelse med lønforhandling, arbejdstidsregler og barsel - såvel som sygdom, ulykker og dårligt arbejdsmiljø eller en opsigelse.

Vi har et stort korps af veluddannede tillidsrepræsentanter i alle sektorer og faglige medarbejdere med ekspertise inden for alle relevante områder, så du som medlem er sikret bedst muligt.

Dit medlemskab giver desuden rabat på lån og forsikringer og adgang til en lang række af medlemsarrangementer. Hvis du ud over dit faglige medlemskab også er medlem af FOAs A-kasse har du adgang til yderligere arrangementer, fx webinarer vedr. jobsøgning m.m. 

Overenskomst og politisk kraft

Ordentlige arbejdsvilkår og retfærdig løn via et stærkt fællesskab og medindflydelse på arbejdet.

Stærk partner tæt på arbejdet

Bisiddere, veluddannede tillidsrepræsentanter, mulighed for indflydelse, medbestemmelse og meget mere.

Kommende arrangementer

Faglige og sociale arrangementer for medlemmer

Løntjek i FOA SOSU

Er du i tvivl, om du får det rigtige i løn?

Lokalt medlemsblad

Dit lokale medlemsblad om hverdag-, løn- og arbejdsvilkår.

Faglig udvikling

Efteruddannelse, faglige arrangementer og netværk, rabat på studiebøger, gratis fagblad og meget mere.

Tilskud til faglig udvikling

Du kan søge om op til 3.000 kr. til deltagelse i faglige kurser og konferencer.

Juridisk hjælp

Opsagt? Til skade på jobbet? Sygemeldt? Gravid? Kaldt på job med kort varsel eller andre situationer, der kræver støtte?

Godt arbejdsliv

Søger du job eller ønsker du færre/flere timer? Problemer med vold, stress, mobning og fysisk nedslidning på jobbet?

Tjek på løn og økonomi

Gratis løntjek, hjælp til lønforhandling, pensionsopsparing, billige forsikringer og meget mere.

Rabatter og oplevelser

Gode rabatter på daglige indkøb, ferie, rejser, oplevelser og sociale arrangementer.

Arbejdermuseet

Brug dit medlemskort til FOA SOSU og tag familien med på en spændende udflugt.

Seniorklubben