Tilskud til faglig udvikling

Medlemmer kan søge om tilskud til deltagelse i faglige kurser og konferencer. Fagforeningen dækker med maks. 3000 kr.

Skal du deltage i en konference, et kursus eller en faglig kongres, kan du søge om tilskud i fagforeningen.

Det er en betingelse, at du også har søgt og fået svar fra din arbejdsgiver.

Din ansøgning skal vedlægges kursusprogram og inkl. dokumentation for udgifter.

Der kan gives tilskud til dækning af faktiske udgifter minus diæter og lommepenge dog maks. 3.000 kroner.

Der ydes ikke tilskud til studieture samt til aktiviteter i FOA-regi, herunder faggruppe- og netværksaktiviteter.

Send din ansøgning til sosu@foa.dk

 

Kontakt