Får du det rigtige i løn?

Får du den løn, du har krav på? Få et løntjek i FOA SOSU

Alle medlemmer af FOA Social- og Sundhedsafdelingen kan gratis få tjekket, om de får den løn, de har krav på. 

Som offentligt ansat skal du kontakte din tillidsrepræsentant for at få et løntjek. Privatansatte skal kontakte FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Ved løntjek skal du huske:

  • Dit ansættelsesbevis
  • Dine lønsedler for de seneste tre måneder
  • Din arbejdstidsplan
  • Eventuelle egne notater om ændringer i arbejdstidsplanen

Hvis du ikke får den aftalte løn, tager vi sagen op over for din arbejdsgiver.