September 2004


Lederen
200 millioner kroner mindre til efteruddannelse i den offentlige sektor. Fra 2002 til 2003 er budgetterne skåret ned fra 3,3 til 3,1 milliarder kroner, viser tal fra Institut for Konjunktur Analyse.
De fleste offentlige arbejdsgivere giver stram økonomi som begrundelse.

Fejl i medicinhåndteringen kan ikke undgås
Igen har fokus været rettet på plejehjemspersonalets medicinhåndtering, fordi tilsynet har fundet fejl på de københavnske plejehjem. Sundhedsborgmesteren har en plan.
Men fejl kan aldrig helt undgås, når der er mennesker blandet ind i arbejdet, siger hjerneforsker.

Denne gang skal vi have penge
Der er ingen tvivl. Mere i løn er topscoreren, og størstedelen skal gives på de generelle stigninger.
Før sommeren sprang ud, var arbejdspladsernes tillidsvalgte samlet på LO skolen.

Ernæringsassistenter får patienterne til at spise
Tid og omsorg er hvad der skal til, for at få indlagte til at spise, så de ikke ligger og svinder hen i sygesengen. På Bispebjerg Hospital ansætter man nu ernæringsassistenter, og det er social- og sundhedsassistenterne, man går efter.
1.maj startede fire social- og sundhedsassistenter et månedlangt intensivt kursus.

Social- og sundhedsassistenter er de bedste
Sygeplejerske Ruth Nyholm er tovholder på projekt ernæring. Hun har været med fra starten for fire år siden.

Masser af succes
Social- og sundhedsassistenterne har ansvaret for et helt patientforløb, sygeplejerskerne har en stressfaktor mindre, og patienterne er blevet mere tilfredse.
Jo, de har succes med deres opgaveglidning og kompetenceudvikling på Geriatrisk/reumatologisk afdeling på amtssygehuset i Glostrup.

Voksenteam i Sundby Nord
Spaniensgade i Sundby Nord på Amager er hovedkvarteret for det tværfaglige voksenteam.
Team for voksne med særlige behov, er et af flere teams i lokalcentret.
To tredjedele af medarbejderne, her i blandt social- og sundhedshjælpere og assistenter, er udekørende, resten klarer opgaverne i lokalcentret.

Hjemløse barakkerne tager vi sidst
De hjemløse får også besøg af voksentemaets medarbejdere

Heidi Jensen holder stanken og skidtet nede
Social- og sundhedshjælperen sørger for, at borgeren kan blive boende og at naboklager undgås

Next stop - uddannelse
Fuld af grønlandske oplevelser.
DAGENE, UGERNE, månederne og tiden er gået ualmindelig stærkt, tiden er fløjet af sted og snart er min tid i Nuuk forbi.

Tilbage til forsiden