$name

Social- og sundhedsassistenter er de bedste

 
Sygeplejerske Ruth Nyholm er tovholder på projekt ernæring. Hun har været med fra starten for fire år siden.

af Merete Astrup

- Efter erfaringerne med Gitte Jagtman på ortopæd. kirurgisk afdeling, var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle udvide ernæringsprojektet og gøre det permanent, siger Ruth.
Hun søgte penge i den pulje som Sundhedsstyrelsen havde udlovet, i forbindelse med "guide til ernæring."

Det viste sig at der ikke var penge nok, og så søgte hun fonde. Resultatet blev 1, 6 millioner kroner, og så kunne Ruth Nyholm opslå 4 nye stillinger.

- Du siger i går bevidst efter Social- og sundhedsassistenter hvorfor?
 - Fordi social- og sundhedsassistenterne kan det, der skal til. De er i tæt kontakt med patienterne. De kan omsorgen, og de kan plejen. De ved noget om sygdom, de flygter ikke når patienten kaster maden op, siger Ruth Nyholm.

Der var ansøgere fra blandt andet Suhrs Husholdningsskole til de fire stillinger, men det er ikke nok at vide noget om ernæring.

Der er flere, der har spurgt til, hvorfor det ikke er sygeplejersker, der skal ernære patienter, og til det svarer Ruth Nyholm:

- Sygeplejersker kan nogle andre ting, som de er gode til. Social- og sundhedsassistenterne er mere praktisk orienteret. De sætter sig ikke ind på kontoret. Og mad og samvær med patienterne hænger nøje sammen.  
 
De nye ernæringsassistenter er foreløbig ansat et år, og herefter håber Ruth Nyholm at ernæringsassistenter bliver permanente på Bispebjerg Hospital.
- Og gerne i andre dele af H:S. Planen er i hvert fald at vores undervisning skal bredes ud i H:S, siger Ruth Nyholm
 
Jeg vil gøre en forskel
Pia Andersen er en af de nye ernæringsassistenter. Hun har arbejdet på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg siden 1990.

Hun søgte stillingen, fordi hun gerne ville prøve nye udfordringer, men først og fremmest fordi det ærgrede hende, at der ikke var tid til, at få patienterne til at spise.

Pia Andersen har fulgt den intensive undervisning med stor appetit, og hun glæder sig til at komme i gang. (startede 1.juni red.)

- Jeg forventer, at jeg kan gøre en forskel. Jeg kan være med til at skærpe patienternes sanser, når jeg bager brød i ovnen, og retter måltiderne pænt an på en tallerkenen, siger Pia Andersen.
I undervisningen har hun blandt andet lært om ernæring i forhold til de sygdomme, der er på hendes afdeling.

Tidligere tilkaldte man en diætist, når der var problemer. Men en diætist, arbejder på en anden måde. De lægger en langsigtet plan, men det er ikke sikkert at en patient har lyst til den madplan, mens de er syge.

- Vi ernæringsassistenter er der hele tiden, og vi kan hurtigt ændre på måltiderne, og følge op på at patienterne spiser og drikker hver dag, så de ikke taber sig, siger Pia Andersen.