AMU-kurser

AMU-kurser efteråret 2013 og foråret 2014

 

Måltidet i pædagogisk arbejde

Handlingsorienteret målformulering

Deltageren kan skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidet ud fra viden om egen og andre kulturers holdninger og ud fra overvejelser om de æstetiske forholds betydning.

Deltageren kan i samarbejde med forældre, kolleger og børn tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost og forståelse for kostens betydning for børns udvikling og trivsel.

I samarbejde med børnene kan deltageren sætte fokus på de sundheds- og trivselsmæssige sammenhænge, der er mellem mad, hygiejne og sygdomme.

Indhold

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidet og i samarbejde med forældre, kolleger og børn kan tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost og forståelse for kostens betydning for børns udvikling, sundhed og trivsel.

Pris: Gratis for deltagere med erhvervsuddannelse eller mindre. Mulighed for VEU-godtgørelse.

Varighed: 5 dage

Tid: 25.-29. november 2013

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 4. november 2013

 

Tilmelding: http://www.sosufyn.dk/da-DK/Efter--og-videreuddannelse/PÆDAGOGISK-efter--og-videreuddannelse.aspx eller kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn på tlf. 63 10 27 00.

______________________________________________________________________________

 

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Handlingsorienteret målformulering

Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. De kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Indhold

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne erhverver sig pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i deres daglige praksis, således at de kan forbedre kvaliteten af deres daglige samspil og relation med brugerne og brugernes pårørende.

Pris: Gratis for deltagere med erhvervsuddannelse eller mindre. Mulighed for VEU-godtgørelse.

Varighed: 5 dage

Tid: 4.-8. november 2013

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 5. august 2013

 

Eller

Tid: 11.-15. november 2013

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2013

 

 

eller

Tid: 18.-22. november 2013

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2013

 

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

 

Tilmelding: http://www.sosufyn.dk/da-DK/Efter--og-videreuddannelse/PÆDAGOGISK-efter--og-videreuddannelse.aspx eller kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn på tlf. 63 10 27 00.

______________________________________________________________________________

 

Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO

Handlingsorienteret målformulering

Deltageren kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø.

Deltageren kan indgå aktivt i arbejdet med at understøtte inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. I det arbejde kan deltageren støtte det enkelte barns trivsel gennem oplevelsen af at høre til i et fællesskab.

Deltageren kan indgå i arbejdet med dokumentationsmetoder, der afdækker forhold i miljøet med betydning for inklusionen, og medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn.

Deltageren kan i samarbejde med ledelse og kollegaer reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser samt medvirke til et konstruktivt forældresamarbejde, som understøtter værdierne i den pædagogiske praksis.

Indhold

Deltageren kan efter kurset bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. På kurset arbejdes med, hvordan man kan medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. Deltageren lærer at medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn, samt at reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser.

Pris: Gratis for deltagere med erhvervsuddannelse eller mindre. Mulighed for VEU-godtgørelse.

Varighed: 5 dage

Tid: 4.-8. november 2013

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2013

 

Tilmelding: http://www.sosufyn.dk/da-DK/Efter--og-videreuddannelse/PÆDAGOGISK-efter--og-videreuddannelse.aspx eller kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn på tlf. 63 10 27 00.

______________________________________________________________________________

 

Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 2014

Pris: Gratis for deltagere med erhvervsuddannelse eller mindre. Mulighed for VEU-godtgørelse.

Varighed: 5 dage

Tid: 6.-10. januar 2014

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 2. december 2013

Eller

Tid: 13.-17. januar 2014

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 9. december 2013

 

eller

Tid: 20.-24. januar 2014

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 16. december 2013

 

eller

Tid: 27.-31. januar 2014

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 6. januar 2014

 

eller

Tid: 3.-7. februar 2014

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. City, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Ansøgningsfrist: 13. januar 2014

 

Tilmelding: http://www.sosufyn.dk/da-DK/Efter--og-videreuddannelse/PÆDAGOGISK-efter--og-videreuddannelse.aspx eller kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn på tlf. 63 10 27 00.