Generalforsamling

Kom til årets generalforsamling, hvor du har mulighed for at være med til at bestemme, hvad din fagforening skal arbejde med det kommende år.

Tid og sted:

torsdag den 18. april på Social- og Sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Der er indskrivning og spisning fra kl. 17.00. Generalforsamlingen starter kl. 18.00.

Hele aftenen vil handle om dine og andre pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters forhold, så mød op, og vær med! Der vil være masser af aktuelle og fremtidige emner, men vi vil også kigge tilbage på sidste års arbejde.

Andre punkter på generalforsamlingen er budgettet og dermed fastsættelse af kontingentets størrelse samt valg til forskellige poster – her har du direkte indflydelse på, hvem der skal sidde i din fagforenings bestyrelse, og hvem der som faglige sekretærer skal arbejde for at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår.

Vi tilpasser bordopstillingen, så du så vidt muligt kan sidde sammen med kolleger og eventuelle gæster fra din egen kommune – spørg ved indskrivningen, hvor din kommune sidder.

Så kom til generalforsamling, og tag din kollega med!

Vi forventer, at din tillidsrepræsentant deltager i generalforsamlingen.

Materialer til generalforsamlingen

Bestyrelsen har valgt ikke at udsende generalforsamlingsmaterialet, du kan hente det her på siden når det er klar.

For medlemmer udenfor Odense dækker PMF Fyn transportudgifter svarende til billigste offentlige transport eller, hvis du kører i egen bil, 2,23 kr. pr. km.

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen.

Det betyder, at forslag skal være PMF Fyn i hænde senest den 4. april 2024 med morgenposten eller pr. e-mail til

pmffyn@foa.dk. Forslagene offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning

Du tilmelder dig spisningen her ved at klikke her!

Tilmeldingen skal være PMF Fyn i hænde senest den 12. april 2024. Vil du deltage på generalforsamlingen uden at spise med – møder du bare op.

Husk, at det er hurtigere at tjekke ind, hvis du har dit medlemskort eller sundhedskort med!