Find din fællestillidsrepræsentant - PMF afd. 4

Du altid bør kontakte din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller fagforening når du har spørgsmål, undrer dig eller har brug for hjælp. Har du ingen tillidsrepræsentant på din arbejdsplads – eller har du brug for at tale med nogle andre - så kontakt fagforeningen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

PMF afdeling 4 organiserer pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (PA) på det private og offentlige (kommunerne) arbejdsmarked i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Fagforeningen (PMF afdeling 4), fællestillidsfolkene (i din kommune)  og tillidsrepræsentanterne (på din arbejdsplads) udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanten et sikkerhedsnet omkring hele din ansættelse. 

For hver kommune har pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenters tillidsrepræsentanter valgt en fællestillidsrepræsentant (FTR), der er frikøbt på forskellig vis til at varetage pædagogmedhjælpernes interesser i kommunerne.

FTR'erne repræsenterer bl.a. pædagogmedhjælperne i kommunale udvalg omkring bl.a. medindflydelse og medbestemmelse, hvor FTR dels får vigtige informationer, dels fremfører medlemmernes synspunkter.

FTR’erne løfter i samarbejde med fagforeningen en række væsentlig opgaver, der omhandler dit arbejdsliv bl.a. løn.

 

Fællestillidsrepræsentanter:

 

Høje Taastrup

Heidi Hansen - telefon 22 93 40 61


Ishøj

Vi afventer valg af ny FTR 


Vallensbæk

Louise Berg  - telefon 51 79 41 59