Bistandsfonden

Når du er medlem af FOA 1, er du automatisk medlem af Bistandsfonden.

Bistandsfonden giver tilskud til fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, akupunktur, fodterapeutbehandling og psykologbehandling.
Du kan få refunderet halvdelen af din regning dog maks. 1500 kr. inden for tolv på hinanden følgende måneder.

Bistandsfonden yder også begravelseshjælp på 3000 kr., hvis du selv eller en af dine nærmeste – ægtefælle/samlever eller børn under 18 år – dør.

Ansøgning 

Du ansøger om støtte ved at indsende fakturaen på behandlingen via Mit FOA

 

Pårørende, der søger begravelseshjælp når et medlem er afgået ved døden, skal indsende dødsattest påført afdødes cpr-nr. til foa1@foa.dk. Bedemanden kan ansøge om begravelseshjælp på de pårørendes vegne med en skriftlig fuldmagt.

 

Udbetaling

Hvis du indsender din ansøgning senest d. 15. i måneden, vil støtten stå på din NEM-konto omkring d. 22. i samme måned. Indsender du efter d. 15. i måneden, vil du modtage støtten omkring d. 22 i den efterfølgende måned.

Når du modtager penge fra Bistandsfonden, vil der stå "lønoverførsel" på din netbank-postering. Hvis du klikker på posteringen, kan du se, at den kommer fra forbundet af offentlig ansatte afd. 1.

 

  • Læs mere om Bistandsfonden i vores pjece
  •