Bistandsfonden

Når du er medlem af FOA 1, er du automatisk medlem af Bistandsfonden (*)

Bistandsfonden giver tilskud til fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, akupunktur, fodterapeutbehandling og psykologbehandling.

Du kan få refunderet halvdelen af din regning dog maks. 2000 kr. inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Bistandsfonden yder også begravelseshjælp på 3000 kr., hvis du selv eller en af dine nærmeste – ægtefælle/samlever eller børn under 18 år – dør.

Ansøgning 

Du ansøger om støtte ved at indsende fakturaen på behandlingen via ”Min post”, som er din digitale postkasse på FOA’s hjemmeside. Når du er logget på ”Min post” trykker du på ”Ny besked” og vælger at beskeden skal sendes til fagforeningen. Skriv derefter en kort besked i tekstfeltet – f.eks. ”Ønsker udbetaling fra Bistandsfonden” og vedhæft din regning.  

Pårørende, der søger begravelseshjælp når et medlem af FOA 1 er afgået ved døden, skal sende en mail til foa1@foa.dk med dødsattest påført afdødes cpr-nr., såvel som registrerings- og kontonummer på den konto, hvor pengene skal sættes ind. Bedemanden kan ansøge om begravelseshjælp på de pårørendes vegne med en skriftlig fuldmagt.

Udbetaling

Hvis du indsender din ansøgning senest d. 15. i måneden, vil støtten stå på din NEM-konto omkring d. 22. i samme måned. Indsender du efter d. 15. i måneden, vil du modtage støtten omkring d. 22 i den efterfølgende måned.

Når du modtager penge fra Bistandsfonden, vil der stå "lønoverførsel" på din netbank-postering. Hvis du klikker på posteringen, kan du se, at den kommer fra forbundet af offentlig ansatte afd. 1.

Læs mere om Bistandsfonden i vores pjece

(*) Pensionister skal være medlem af en af FOA 1's seniorklubber for at være med i Bistandsfonden, se mere i pjecen.