FOA Vestsjællands tillidsvalgte

FOA Vestsjælland har ca. 500 tillidsvalgte på arbejdspladserne.

  • Fællestillidsrepræsentant (FTR)
  • Tillidsrepræsentant (TR)
  • Tillidsrepræsentantsuppleant 
  • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
  • SU/MED-udvalgsmedlem (lokal eller hoved)
  • Suppleant til SU/MED (lokal eller hoved)

FOA Vestsjællands fællestillidsrepræsentanter - FTR

Team Tillidsvalgte: