Find din fællestillidsrepræsentant (FTR)

Er du medlem af FOA Vestsjælland og har du brug for hjælp, kan du kontakte din fællestillidsrepræsentant.

Vælg kommune og find din FTR

Holbæk kommune

FTR for Sundheds- og Ældreområdet – Aktiv hele livet - Holbæk Kommune

Trine Maria Jørgensen

Mobil: 72 36 23 77

E-mail: trinj@holb.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdsplads: Økonomi & Administration


FTR for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter - Holbæk Kommune

Hanne Brøndum Pedersen

Mobil: 72 36 13 76

E-mail: hanbp@holb.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdsplads: Dagplejen Holbæk

Social- og sundhedsområdet - Holbæk Sygehus

Mette Andersen

E-mail: meta@regionsjaelland.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdsplads: Gastromedicinsk afdeling

Odsherred og Kalundborg Kommuner


FTR for pædagogmedhjælpere, Kalundborg Kommune

Gitte Susanne Olsson

Mobil: 51 64 78 92

E-mail: gitt5079@kk-skoler.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Skolen på Herredsåsens SFO


FTR for SOSU-området, Kalundborg Kommune

Lene Neve Mikkelsen

Mobil: 51 27 74 38

E-mail: lene.mikkelsen@kalundborg.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Plejecenter Rørmosecenteret, Gørlev


FTR for pædagogmedhjælpere, Odsherred Kommune

Karina Timm

Mobil: 81 61 05 61

E-mail: kahan@odsherred.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Fjordens Børnehus


FTR for SOSU-området, Odsherred Kommune


Mette Ditlev

Mobil: 24 65 68 76

E-mail: metdi@odsherred.dk

Tillidshverv: FTR+TR

Arbejdssted: Hjemmeplejen Nykøbing-Rørvig

Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner


FTR for Regionen, Psykiatrien

Aase Susanne Pedersen

Mobil: 25 15 71 89 eller 20 71 78 07

E-mail: aasp@regionsjaelland.dk

Tillidshverv: FTR + TR

Arbejdssted: Psykiatrien SL6-Slagelse - Ældrepsyk


FTR for Regionen, Sygehus Syd, Ringsted og Slagelse, Kirurgisk og medicinsk 

Sophie Amalie Høgh Pedersen

Mobil: 

E-mail: 

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Slagelse, Ringsted og Næstved Sygehus

FTR for dagplejen, Ringsted

Rikke Nagel Grønager

Mobil: 28 57 49 89

E-mail: rng@ringsted.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Ringsted Dagpleje


FTR for hjemmeplejen og Plejecentrene, Ringsted

Pia Elisabeth Jensen

Mobil: 57 62 80 10

E-mail: picl@ringsted.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdssted: Hjemmeplejen Ringsted


FTR for pædagogmedhjælpere og assistenter, Ringsted


Jannie Larsen 2113 0052

E-mail: janl1@ringsted.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Tinsoldaten


FTR for hjemmeplejen, Slagelse

Susanne Irene Nielsen

Mobil: 20 11 12 63

E-mail: sinie@slagelse.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdssted: Hjemmeplejen – Administration

FTR for plejecentrene, Slagelse

Maybritt Lillie Hulstrøm

Mobil: 21 56 91 59

E-mail: mlsog@slagelse.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdssted: Plejecenter Smedegade

FTR for pædagogmedhjælpere og assistenter, Slagelse

Per Hansen Berg

Mobil: 28 40 89 05

E-mail: pebha@slagelse.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdssted: Børnegården, Slagelse

FTR for Specialcenter, Slagelse

Carsten Olsen Feldstedt

Mobil: 21 75 55 91

E-mail: caols@slagelse.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Specialcenter Slagelse

FTR for dagplejen, Sorø

Karen Inger Christensen

Mobil: 20 48 87 23

E-mail: kach@soroe.dk

Tillidshverv: FTR og AMR

Arbejdssted: Sorø Dagpleje


FTR for hjemmeplejen, Sorø

Glennie Enoch Jensen

Mobil: 51 52 50 96

E-mail: hgni@soroe.dk

Tillidshverv: FTR

Arbejdssted: Sorø Ældrepleje, vikarservice

FTR for SFO, Frederiksberg Skole, Sorø

Elin Bundgaard

Mobil: 20 34 44 69

E-mail: elbu@soroe.dk

Tillidshverv: FTR og TR

Arbejdssted: Frederiksberg Skole


FTR for Ejendomsservice Område Øst

Kim Buchwald Johansen

Mobil: 21 68 44 43

E-mail: kimbj@slagelse.dk

Tillidshverv: FTR+TR

Arbejdssted: Ejendomsservice, Område Øst

 

Hvad betyder forkortelserne?

  • Fællestillidsrepræsentant (FTR)
  • Tillidsrepræsentant (TR)
  • Tillidsrepræsentantsuppleant 
  • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
  • SU/MED-udvalgsmedlem (lokal eller hoved)
  • Suppleant til SU/MED (lokal eller hoved)