Kursus for social- og sundhedsassistenter

Kursus i Injektion af medicin til social- og sundhedsassistenterne i FOA vendsyssel

Social- og sundhedssektoren arrangerer sammne med SOSU-Nord et kursus i Injektion af medicin.

Kurset er tilrettelagt over 2 kurser med samme indhold. 1) Et kursus, der kører over to dage og 2) et kursus der klarer det hele på en dag.

Begge kurser afholdes i FOA Vendsyssel i Brønderslev og kurset, der er gratis,  er kun for medlemmer i FOA Vendsyssel.

FOA Vendsyssel vil være vær ved en sandwich og en vand.

Se mere i Aktivitetskalenderen på FOA Vendsyssels hjemmeside.   

Mange hilsner

Social- og sundhedsektoren
FOA Vendsyssel

 

Lagt på den 15.07.2019