Seniorklubberne i FOA Vendsyssel

I FOA Vendsyssel er der to seniorklubber - én i Brønderslev og én i Hjørring! 

SENIORKLUB BRØNDERSLEV
Seniorklubben i FOA Vendsyssel/Brønderslev er åben for alle pensionist og efterlønsmodtagere i FOA Vendsyssel.

Seniorklubben i Brønderslev har sammensat en bestyrelse bestående af:

 • Birger Lyngholm Thomsen, formand 
 • Jens Raunsmed, næstformand
 • Magna Nørgaard 
 • Christa Jensen
 • Elly Jensen
 • Bodil Thomsen

Suppleanter:

 • Anna-Lise Ketler
 • Birthe Larsen

Gode ideer til ture og arrangementer modtages gerne.

Venlig hilsen

Birger Lyngholm Thomsen
Formand 

 

SENIORKLUB HJØRRING
Seniorklubben i FOA Vendsyssel/Hjørring er åben for alle pensionister og efterlønsmodtagere i FOA Vendsyssel.

Seniorklubben har sammensat en bestyrelse bestående af:

 • Lillian Hansen, formand
 • Jonna Kristensen, næstformand
 • Birthe Jensen, sekretær
 • Kirsten Jensen, indkøber
 • Inga Brønnum, bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

 • Ellen Jacobsen
 • Hanne Jensen

Gode idéer til arrangementer og lignende modtages meget gerne i bestyrelsen.

Venlig hilsen

Lillian Hansen
klubformand