To FOA-jubilarer i Hjørring Kommune

 

 

FOA-medlemmerne - Ingerlis Jensen har været ansat i 40 år og Jette Baatz Johansen i 25 år ved Hjørring Kommune.

FOA Vendsyssel ønsker begge et stort 

TILLYKKE


 
Sammen gør vi forskellen