HUSK dit FOA-medlemskort eller dit sundhedskort....

....for vi registrer din deltagelse....

Der er ikke noget nyt i at vi i FOA Vendsyssel registrer din deltagelse i mange af de arrangementer, som vi afholder. Tillidsvalgte er i mange år blevet deltager-registreret når de deltager i kurser /aktiviteter, som de har deltaget i!

Desuden har vi i rigtig mange tilfælde bedt om tilmelding, såfremt man ønskede at deltage i et FOA Vendsyssel-arrangement - dog uden at foretage en fyldestgørende registreringen af tilstedeværelsen!

Det ønsker vi nu at gøre noget ved idet vi ønsker at registrere de tilmeldtes tilstedeværelse ved arrangementerne! Hidtil har vi - i nogle tilfælde - registreret tilstedeværelsen via afkrydsning eller ved at de fremmødte underskrev en kvitteringsliste/deltagerliste. En kvitteringsliste har mest været brugt når vi havde tillidsvalgte inde til aktiviteter eller kurser!

 

Vi har nu anskaffet os kortlæsere i form af en "kort-slæde" og en håndscanner - begge apparater, som vi kender fra butikkerne!

Det betyder at vi efterfølgende kan registrere fremmødet elektronisk uden at skulle slå medlemmerne op i et register eller via en deltagerliste hvor i så skal finde navnene frem!

Vi skal derfor bede dig om - i fremtiden - når du deltager i et FOA Vendsyssel-arrangement, medbringe enten dit FOA-medlemskort (kombineret FOA- og LO-medlemskort) eller dit sundhedskort (tidligere hed det sygesikringskort).

Når du kommer til et arrangement kan du køre dit FOA-medlemskort/sundhedskort gennem kortlæseren eller scanne stregkoden, som findes på kortene!

VIGTIGT
Vi registrerer ene og alene dit medlemskab og at du er mødt frem til aktiviteten eller arrangementet! Vi kan ikke læse andet end dine basale oplysninger på kortet - navn, adresse og cpr.nr. som er dit medlemsnummer i FOA Vendsyssel!

Vi håber på din forståelse omkring registreringen af din deltagelse i FOA-arrangementer fremover!

Venlig hilsen


FOA Vendsyssel

vendsyssel@foa.dk