Vi skal løfte alle dem der løfter velfærden
Vi skal løfte alle dem der løfter velfærden; Her ses den flotte kampagne-banner

Om FOA Storstrøm


Stiftende generalforsamling:
Generalforsamlingen blev afholdt i lokalerne på Bataljonsvej 3, 4700 Næstved, den 25. april 2022

Hent fusionsgrundlaget incl. vedtægter her 

Hent referat fra den stiftende Generalforsamling 25. april 2022 her

 
Generalforsamlingen er fagforeningens øverste myndighed, og dens beslutninger er bindende for medlemmerne. 

Generalforsamling afholdes hvert 2. år, i 4. kvartal, i lige årstal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.