Nødtelefoner - FOA Storstrøm

Hvis du har et akut problem uden for afdelingens normale åbningstid, har du mulighed for at kontakte os på et af disse mobilnumre:


  Social- og Sundhedssektoren: Sektorformand, Pia Paaske, tlf. 2364 3749 

  Pædagogisk Sektor:
  Sektorformand, Ulla Mikkelsen / tlf. 2014 9383

  Teknik- Kost og Servicesektoren: Sektorformand, Peter Gylling, tlf. 2482 3892 
             

  Afdelingsformand:
  Morten Nielsen tlf. 3145 6320 

  Afdelingsnæstformand: Lissi Lund, tlf. 2146 5791

  Afdelingsnæstformand:
  Pia Danielsson, tlf. 2947 6467   
    

  FOA Storstrøms e-mail: 
  storstroem@foa.dk (faglig afdeling)