Nødtelefoner - FOA Storstrøm

Hvis du har et akut problem uden for fagforeningens normale åbningstid, har du mulighed for at kontakte os på et af disse mobilnumre:


  Social- og Sundhedssektoren: Sektorformand, Pia Paaske, tlf. 2364 3749
  Sommerferie fra den 27. juli - 24. august 2024  

  Pædagogisk Sektor:
  Sektorformand, Ulla Mikkelsen / tlf. 2014 9383

  Teknik- Kost og Servicesektoren: Sektorformand, Peter Gylling, tlf. 2482 3892
  Sommerferie fra den 15. juli - 9 august 2024  
             
  Fagforeningsformand: Morten Nielsen tlf. 3145 6320  
  Sommerferie fra den 15/7 - 4/8-2024 

  Fagforeningsnæstformand: Lissi Lund, tlf. 2146 5791
  Sommerferie fra den 19/8 - 1/9 2024 
    
  FOA Storstrøms e-mail:  storstroem@foa.dk (fagforeningen)