5 mål for faglig service og kvalitet i FOA Storstrøm

5 mål for faglig service og kvalitet i FOA Storstrøm:

FOA Storstrøm har områdekontorer i Maribo, Nakskov og Vordingborg, samt hovedkontor i Næstved.

Pr. 1/7 2024 flytter hovedkontoret til Vordingborg, og herefter vil vi have områdekontorer i Maribo, Nakskov og Næstved.  


Derudover vil vi styrke vores faglige service og kvalitet, så medlemmerne altid oplever, at vi er tæt på dem, når de har brug for hjælp eller i øvrigt har spørgsmål.

Ved sammenlægningen af FOA Lolland og FOA Sydsjælland til det nye FOA Storstrøm, kan vi:

1. Styrke tilgængeligheden, både når det handler om åbningstider og møder, og når det handler om digitale muligheder for kontakt og betjening. Medlemmerne skal kunne forvente hurtig hjælp. 

2. Have fokus på dialog og kontakt med medlemmer og tillidsvalgte. Ligesom det skal være nemmere for medlemmerne at få fat på os, skal vi komme mere ud til medlemmerne og mulige medlemmer på arbejdspladser og uddannelsessteder. Derudover skal de tillidsvalgte fortsat opleve, at vi altid er parate til at træde til og bakke op.

3. Fokusere på kvaliteten i vores sagsbehandling, da vi får mulighed for at styrke sagsbehandlingen om for eksempel løn og ansættelsesvilkår, arbejdsskader og det sociale område, hvor vi oplever et stigende pres og behov for hjælp, men ligeledes have et generelt fokus på arbejdsmiljøforhold, som vægter højt for medlemmerne.


4. Udvikle arbejdet med fag og faglighed - vi vil kunne gribe flere af de muligheder og imødegå flere af de udfordringer, som faggrupperne møder. 

5. Skærpe vores med- og modspil til arbejdsgiverne, også til de private arbejdsgivere. Vi skal styrke vores arbejde med at få indflydelse på de politiske beslutninger i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. De beslutninger som har direkte indflydelse på medlemmernes vilkår, uanset om de handler om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø eller mulighed for kompetenceudvikling

 
Velkommen i FOA Storstrøm

Har du spørgsmål eller andet til vores 5 mål for faglig service og kvalitet er du velkommen til at kontakte daglig ledelse i fagforeningen.

Venlig hilsen

Morten Nielsen
fagforeningsformand
     
Lissi Lund
fagforeningsnæstformand
 
     
Pia Danielsson
fagforeningsnæstformand
 
FOA Storstrøm