FOA Storstrøm flag II
Velkommen i FOA Storstrøm. Foto fra den stiftende generalforsamling i 2022.

Afdelingsbestyrelsen i FOA Storstrøm

Daglig ledelse i FOA Storstrøm: 
Morten Nielsen, afdelingsformand
Lissi Lund, afdelingsnæstformand
Pia Danielsson, afdelingsnæstformand

Politisk ledelse:
Morten Nielsen, afdelingsformand
Lissi Lund, afdelingsnæstformand
Pia Danielsson, afdelingsnæstformand
Pia Merete Paaske, sektorformand for social- og sundhedsområdet
Ulla Mikkelsen, sektorformand for pædagogisk område
• Peter Wahlers Gylling, sektorformand for teknik og services-, samt kost og serviceområdet

Afdelingsbestyrelse:
Udover daglig ledelse og politisk ledelse består afdelingsbestyrelsen af: 
Mette Pittelkow
Jes Hansen
Patricia Dundorf
Farid Faizi
Annette Bendix Sørensen
Helle Berit Andersen
Helle Marqweis
Elisabeth Sonberg
Michael Pedersen
 Laila Harms Hansen

Annette Grønager, suppleant

Øvrige:
Kim Giedo, bilagskontrollant
Pia Vlamynck, kritisk revisor
Mads Hougaard, kritisk revisor