Bestyrelsen i Social - og sundhedssektoren

Sektorens bestyrelse bliver valgt på sektorens generalforsamling, der afholdes hver 2. år på lige årstal.

Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Fra 12. oktober 2016 er følgende medlemmer af Social- og sundhedssektorens bestyrelse:

Sektorformand - Sosu

Foto af Lone Smedegaard

Lone Smedegaard

Mobil: 24 98 86 07

Sektornæstformand

Foto af Susanne Klausen

Susanne Klausen

Mobil: 22 99 48 93
Email:

Bestyrelsesmedlem

Foto af Lise-Lotte Christensen

Lise-Lotte Christensen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Majbritt Landbo

Majbritt Landbo

Bestyrelsesmedlem

Foto af Lene Blume

Lene Blume

Bestyrelsesmedlem

Foto af Karna R Stichilbout

Karna R Stichilbout

Bestyrelsesmedlem

Foto af Laura Del Carmen

Laura Del Carmen

Bestyrelsessuppleant

Foto af Irene Myrtue

Irene Myrtue

Bestyrelsessuppleant

Foto af Jette Bjertrup

Jette Bjertrup