Sektorer i FOA Silkeborg-Skanderborg

FOA Silkeborg Skanderborg er inddelt i tre sektorer:

        - Social- og sundhedssektor
        - Pædagogisk sektor
        - Teknik- og service sektor

Alle medlemmer tilhører en sektor afhængigt af hvilket fag man har.

Dette for at sikre at du netop oplever FOA som en rigtig FAG-forening, hvor vægten er lagt på, at styrke den fagpolitiske udvikling med udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for det enkelte medlems daglige arbejde og virke.  

Klik ovenfor eller i menuen i venstre spalte for at læse nærmere om den enkelte sektor.