Teknik- og service sektor - FOA Silkeborg-Skanderborg

Område
Teknik- og service sektoren hos FOA - Fag og Arbejde i Silkeborg - Skanderborg
har pr. 1. marts 2019 - 139 medlemmer og organiserer personale indenfor
følgende faggrupper:

  • Badepersonale
  • Biblioteksbetjente
  • Brandpersonale
  • Idrætsassistenter
  • Teknisk servicemedarbejdere/-ledere