Teknik- og service sektorens opgaver i FOA Silkeborg-Skanderborg

  • Faglige sager indenfor sektorens område.
  • Udvikling af fagligheden og udvikling af arbejdspladserne indenfor sektorens område.
  • Overenskomstspørgsmål, der vedrører sektoren specielt.
  • Indhentning af specielle overenskomst krav.
  • Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse, herunder strategier for kvalitets- og kompetence-udvikling.
  • Informationsarbejde overfor medlemmerne.