Pædagogisk sektor - FOA Silkeborg-Skanderborg

Område
Pædagogisk sektor hos FOA - Fag og Arbejde i Silkeborg - Skanderborg 
organiserer personale indenfor følgende faggrupper:  
  

  • Dagplejere
  • Dagplejepædagoger
  • Omsorgsmedhjælpere
  • Pædagogiske assistenter
  • Pædagogiske konsulenter
  • Pædagogmedhjælpere
  • Husassistenter