Jubilæum

Jubilæum på arbejdspladsen - for medlemmer af FOA Silkeborg-Skanderborg.

Ved 25 års jubilæum og 40 års jubilæum for ansættelse i kommune/region
giver Pædagogisk sektor i FOA Silkeborg-Skanderborg en gave svarende til ca. 150 - 200 kr. til
medlemmer af FOA faglig afdeling.

 

Praktisk:

Pædagogisk sektor i FOA Silkeborg-Skanderborg skal have besked om jubilæet.

Fællestillidsrepræsentanten eller tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen
sørger for at hente gaven, og får et kort fra Pædagogisk sektor, som vedlægges gaven.

Tillidsrepræsentanten overbringer gaven til medlemmet.

Hvis der ikke er en tillidsvalgt knyttet til arbejdspladsen, kan en kollega kontakte
FOA Pædagogisk sektor og lave aftale vedrørende jubilæumsgaven.