Bestyrelsen i Pædagogisk sektor

Sektorens bestyrelse bliver valgt på sektorens generalforsamling, der afholdes hver 2. år på lige årstal.

Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 9 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Fra 21. november 2022 er følgende medlemmer af Pædagogisk sektors bestyrelse:

Sektor formand - Pædagogisk sektor

Foto af Mette Henriksen

Mette Henriksen

Mobil: 29 47 77 11

Sektor næstformand Pædagogisk sektor

Foto af Vita V. Christiansen

Vita V. Christiansen

Mobil: 29 29 92 21

Bestyrelsesmedlem

Foto af Lene Rasmussen

Lene Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Heidi Toft Andersen

Heidi Toft Andersen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Karen Munk Andersen

Karen Munk Andersen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Jette Schultz

Jette Schultz

Bestyrelsesmedlem

Foto af Henrik Therkildsen

Henrik Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Jeannette Winther Hornbæk

Jeannette Winther Hornbæk

Bestyrelsessuppleant

Foto af Pia Sand

Pia Sand

Bestyrelsessuppleant

Foto af Helle Mette Jørgensen

Helle Mette Jørgensen

Bestyrelsessuppleant

Foto af Heidi L Bødker

Heidi L Bødker

Bestyrelsessuppleant

Foto af Else Gam

Else Gam