Social- og sundhedssektor - FOA Silkeborg-Skanderborg

Område
Social- og sundhedssektoren hos FOA - Fag og Arbejde Silkeborg -
Skanderborg organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Elever
 • Sygehjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Serviceassistenter / serviceledere
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere
 • Ledere indenfor social- og sundhedssektorens område
 • Handicaphjælpere
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
 • Værkstedsassistenter
 • Rengøringsledere
 • Husassistenter
 • Kantinemedhjælpere / kantineledere