Jubilæum

Jubilæum på arbejdspladsen - for medlemmer af FOA Silkeborg-Skanderborg.

Ved 25 års jubilæum og 40 års jubilæum for ansættelse i kommunen/region
giver social - og sundhedssektoren i FOA Silkeborg-Skanderborg en gave
svarende til ca. 150 - 200 kr. til medlemmer af FOA faglig afdeling.

 

Praktisk:

Social- og sundhedssektoren i FOA Silkeborg-Skanderborg skal have besked om jubilæet.

Fællestillidsrepræsentanten eller tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen
sørger for at hente, eller købe gaven, og får et kort fra social- og sundhedssektoren,
som vedlægges gaven.  

Tillidsrepræsentanten overbringer gaven til medlemmet.

Hvis ikke der er en tillidsvalgt knyttet til arbejdspladsen, kan en kollega kontakte FOA
social- og sundhedssektoren og lave aftale vedrørende jubilæumsgaven.