Bud og visioner for vores fremtid i psykiatrien

FOA's plejepersonale i psykiatrien har oplevet et stadig stigene pres på deres kompetencer og berettigelse i psykiatrien fra ledelsens side og derfor har FTR'ere sat scenen for at præge deres egen fremtid og udvikling for FOA's plejegruppe.

Social- og sundhedsassistenterne i Region Hovedstadens Psykiatri har igennem de sidste par år været igennem en stor omstillings proces, som i den grad har haft indflydelse på den måde vi må bruge vores kompetencer. Det er med undring at vi ser Social- og sundhedsassistenter skrevet ud af diverse pakkeforløb, standarter og vejledninger hvilket, vi mener, er et kæmpe ressourcespild.

Som faggruppe må vi indstille os på at tænke anderledes, men samtidig også fortsat udvikle os fagligt. Vi er en stor faggruppe som løfter mange af de opgaver, der er med til at få vores Psykiatri til at hænge sammen, derfor ser vi netop vores faggruppe som en af de grupper, der vil være brug for i fremtidens psykiatri.

Man har fra flere sider udarbejdet rapporter om Social- og Sundhedsassistenternes kompetencer og barrierer for udvikling af samme. Vi har brugt nogle af disse rapporter som inspiration og nogle er lagt som referencer til denne rapport. Samtidig har vi gjort en ære i selv at komme med en beskrivelse af vores egen profession.  

Vi ser os selv som en kompetent og bredt favnende faggruppe, der i dagligdagen løfter mange af de opgaver vores brugere i Region Hovedstadens Psykiatri har stor gavn af. På baggrund af det, har vi som faggruppe valgt at lave en beskrivelse af, hvordan vi ser os selv og ikke mindst, hvordan vi mener, man kan bruge de mange kompetente Social- og sundhedsassistenter, der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri.

Undervejs i vores bearbejdning af stoffet har der udviklet sig et forslag til en kompetenceudviklingsplan, som vi håber, man vil bruge som inspiration til det videre arbejde med faggruppens udvikling.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i de politiske visioner for Region Hovedstadens Psykiatri og blandt andet holde dem op mod vores mål for uddannelsen som Social- og sundhedsassistent. 

> Læs hele notatet om visioner for social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstadens Psykiatri 2013

Til notatet er der brugt en række funktionsbeskrivelser og eksisterende kompetenceudviklings muligheder. I kan herunder downloade alle de forskellige bilag til notatet:

> Det nye i praktikken

> Miljøterapeutisk uddannelse 2009-2011, PC Nordsjælland

> Funktionsbeskrivelse praktikvejleder. RHP

> Funktionsbeskrivelse vedligeholdelsesinstruktør

> Stillingsbeskrivelse Ambulant social- og sundhedsassistent i lokalpsykiatrien Region Syddanmark

>Funktionsbeskrivelse i ambulant regi – behandler. Esbjerg Psykiatri, Region Syddanmark

>Specialdesignet kompetenceudvikling – til Social- og sundhedsassistenter og plejere i behandlings- og socialpsykiatrien, Region Midt Jylland