Plejer med patient i baggrunden

Min faglighed i fokus - Plejen

Som ansat i Region Hovedstaden på social og sundhedsområdet


Velkommen til siden for dig som arbejder på plejeområdet

Vi har her på siden for plejeområdet målrettet information og viden, så den dels er målrettet din faglighed på det mere overordnede og generelle niveau og dels målrettet den i forhold til din faglighed knyttet til det mere nære omkring det speciale du arbejder på.

Der er ikke igangsat en faglig indsats for alle specialer endnu, derfor er det ikke alle specialer der er kommet på siden endnu. Der er en løbende igangsættelse af faglige indsatser for de andre specialer og de vil efterhånden blive lagt på siden.


Arbejdet med faglighed

Læs om vores faglige initiativer og faglige fællesskaber 

Læs mere

Faglighed psykiatrien

Fagligt fællesskab for dig som arbejder på det psykiatriske speciale

Læs mere

Faglighed somatikken

Faglige fællesskaber for dig som arbejder på det somatiske område

Læs mere

Mine kompetencer

Hvad er mine uddannelseskompetencer og jobområder? 

  Læs mere

Sosu jobs

Ledige stillinger for SOSU assistenter i Region Hovedstaden

Læs mere